SOS Racismo: Posicionament sobre la polèmica entorn el Sr. Joaquim Torra

cab_comunicadosok

Arrel de la polèmica generada pels posicionaments del Sr. Joaquim Torra, investit ahir President de la Generalitat de Catalunya, des de SOS Racisme Catalunya volem manifestar que:

Rebutgem el discurs que el Sr. Joaquim Torra va fer servir de manera reiterada. Un discurs perillós, irresponsable i inacceptable, basat en prejudicis. Un discurs que és encara més greu quan es fa servir des d’àmbits intitucionals i des d’una posició de poder, i que per aquesta raó ha de ser identificat i denunciat en tot moment que es doni.

Per aquests motius, com associació independent de defensa dels drets humans des de l’acció antiracista estarem, com ho hem estat sempre, alerta, per denunciar i contra-argumentar els posicionaments racistes que amb pràctiques discriminatòries i discurs de l’odi malmetin la convivència i la cohesió social. I actuarem independentment de l’espai on es donin o els partits, les entitats o col·lectius que ho promoguin.

D’altra banda, rebutgem la instrumentalització de la lluita contra el racisme que considerem que s’està fent des d’alguns àmbits arrel d’aquesta polèmica. La denúncia del racisme com element estructural de dominació, és una tasca que moltes persones, associacions i moviments socials del nostre país duem a terme a diari, conscients de que en una societat racista no hi hauran drets, llibertats i igualtats per tothom. Per aquest motiu, hem de ser especialment vigilants per no restar forces i legitimitat a una lluita tan necessària com l’antiracista.

Consell de SOS Racisme Catalunya

15 de maig del 2018

El principio establecido en Crónica Popular exige que, para que los autores de un comentario a un artículo, firmado con nombre y apellidos, vean publicado su comentario, deben firmar de igual modo el textos que nos envíe. En caso contrario, no se publicarán.
Y eso lo haremos aunque el comentario sea favorable al artículo: no se publicará ningún comentario si no va acompañado por la identificación personal de su autor.