S’HA ACABAT! Manifest per la unitat del constitucionalisme

cab_comunicadosok

La qualitat democràtica a Catalunya s’ha deteriorat en els darrers anys i, de manera especial, a partir dels fets esdevinguts al Parlament durant els dies 6 i 7 de setembre.

Els anys de procés secessionista han estat un desastre social i econòmic per a Catalunya i en el moment actual els casos judicials oberts contra els principals líders del ‘procés’ per la seva participació en el cop institucional estan sent utilitzats pel nacionalisme, que simula ser hegemònic, per a fer una interpretació victimista dels fets, intentant fer passar les seves pròpies conviccions per les de tota la nostra comunitat. Per això, el nacionalisme ha esdevingut agressiu de manera explícita i es serveix de mitjans que vulneren les regles democràtiques més elementals.

Els incomptables atacs que les organitzacions constitucionalistes han patit en els últims temps per part dels autodenominats CDR i altres grups emparats per l’acció o l’omissió del Govern de la Generalitat i d’algunes administracions locals suposen una vulneració dels drets fonamentals de llibertat d’expressió i participació política. És inacceptable que els ciutadans constitucionalistes constitucionalistes hagin d’assumir riscos per participar en la vida política.

Els ciutadans constitucionalistes de Catalunya ja estem farts que la manipulada i hipòcrita etiqueta de feixistes sigui el paraigua sota el qual s’aixopluguin aquestes formes de feixisme. Els nacionalistes tenen tot el dret a refutar les nostres posicions amb arguments, però mai mitjançant l’assetjament, els insults ni les amenaces.

Així mateix, també mereix la nostra reprovació la invasió de l’espai públic amb simbologia secessionista o procolpista. Suposa una apropiació il·legítima de béns que són de tothom, per més trist que sigui haver de recordar-ho. Respectem, com no podria ser d’una altra manera, el dret de qui ho consideri oportú a expressar les opinions que vulgui, però constatem que les institucions i els ajuntaments no disposen del dret a la llibertat d’expressió, ja que no poden prendre partit,sinó que han de respondre de tots els ciutadans. Per això, lamentem que siguin els ciutadans els qui hagin de suplir la inoperància dels poders públics en la seva obligació de garantir que els espais que són de tothom esdevinguin, senzillament, de tothom.

És especialment greu la pretensió de fer del nacionalisme la doctrina única dels catalans. D’això se’n diu totalitarisme. Per combatre aquesta pretensió és indispensable la màxima unitat de les entitats constitucionalistes i la consecució d’un marc pacífic que permeti el lliure dret de reunió i d’expressió a l’espai públic. El setge hostil al constitucionalisme pretén que es percebi els qui defensem el sistema democràtic de 1978 com aliens a la voluntat del poble català. Per això, és necessari aconseguir que la defensa dels valors constitucionals i els drets democràtics es dugui a terme amb naturalitat i determinació, sense cedir ni un mil·límetre davant l’assetjament i la intolerància.

En aquest context esdevé imprescindible que els joves assumim un grau més alt d’implicació. Des de “S’HA ACABAT!” ens fem càrrec de la nostra responsabilitat perquè creiem fermament que la defensa del marc constitucional, que si s’escau n’inclou també la reforma, contribuirà a donar solució als problemes dels catalans, especialment dels mésjoves. I ho fem, no tant perquè el nostrebenestar econòmic depengui de les oportunitats laborals, l’existència de les quals requereix un entorn amb seguretat jurídica i estabilitat política, sinó perquè el debat identitari, nacionalista, comporta una despreocupació per les polítiques que realment afecten les nostres vides i el nostre futur.

Ara bé, aquest no és tan sols un compromís dels joves; ens correspon a tots nosaltres de lluitar contra la imposició del nacionalisme excloent que vol situar la majoria dels catalans fora del marc constitucional i democràtic. Per això, cal reforçar la unitat d’acció i fer-ho de forma incansable. En aquest sentit, “S’HA ACABAT!” ha nascut per tal de:

Defensar com a principis de la ciutadania el pluralisme polític i social, els drets democràtics i la Constitució espanyola.

Promoure un activisme cívic que normalitzi el discurs constitucionalista a Catalunya, denunciï amb determinació les perversions democràtiques exposades anteriorment i treballi per a l’unitat d’acció entre les diferents associacions que defensen els valors constitucionals.

Emparar i resguardar totes aquelles persones que pateixen assetjament per l’únic motiu de discrepar del nacionalisme, així com les que treballen per una societat sense tabús ni ideologies obligatòries.

Servir com a punt de trobada i debat per a tots aquells que estan farts del nacionalisme, sense que això impliqui necessàriament compartir una mateixa afinitat política o partidista.

Per tot això, i davant la necessitat de frenar aquesta espiral de deteriorament democràtic, exclamem amb determinació: S’HA ACABAT!

A Barcelona, 4 d’octubre de 2018

S´HA ACABAT! ASSOCIACIÓ DE JOVES PER LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓ

hola@shaacabat.es www.shaacabat.e

El principio establecido en Crónica Popular exige que, para que los autores de un comentario a un artículo, firmado con nombre y apellidos, vean publicado su comentario, deben firmar de igual modo el textos que nos envíe. En caso contrario, no se publicarán.
Y eso lo haremos aunque el comentario sea favorable al artículo: no se publicará ningún comentario si no va acompañado por la identificación personal de su autor.